Privacy verklaring

Door deze website van Boottotaal.be te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Boottotaal.be heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Boottotaal.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden.

Informatie van derden
Boottotaal.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website ‘linkt’ door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Boottotaal.be is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.